ಅಭಿನವ
Home
About Us
About Us
ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರುವ `ಅಭಿನವ'ಕ್ಕೆ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ. ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ, ಕಾರ್ಯಶಿಬಿರ, ಉಪನ್ಯಾಸ, ಚಾತುರ್ಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ(ವಾ ಚಂದಾ 500), ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ - ಆಸಕ್ತಿಯ ಭೂಮಿಕೆಗಳು. `ಅಂಕಿತ ಪುಸ್ತಕ ಪುರಸ್ಕಾರ 2018’, ಕಣ್ವ `ವರ್ಷದ ಪ್ರಕಾಶಕ 2017’ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಕಾಶನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2018' ಗೌರವಗಳು ಸಂದಿವೆ.

Your History


How did your very own awesome store come into existence, what was the one inspiring though that made you establish your own shop? How'd you do it? Put it right here, let the world know!Secure Payments

Shipping in India

Great Value & Quality
Payment types
Create your own online store for free.
Sign Up Now